No black bottom/ shiny clean white
5.5x7x2.25

Drew Stack

Drew Stack Drew 416
Brick House 440 Gispert 457
Jabak 441 La Fior 317
Macundo 439/400 Romeo 425