1925-1.3x, WX35, 1925 U.S. Christmas Seals Sheet, Type 1

1925 U.S. Christmas Seal Sheet

1925-1.3x, WX35, 1925 U.S. Christmas Seals Sheet, Type 1

1925 U.S. Christmas Seal Sheet