Mezco King Kong packaging

King Kong Color Figure Set

King Kong Color Figure Set King Kong of Skull Island fig
King Kong and Ann Darrow Kong in chains
Example scene Mezco King Kong packaging